De elementen in de astrologie deel 3 : complementaire elementen

Aarde en Vuur
Zoals jullie hier konden lezen is aarde graag in het hier-en-nu en gebruikt vooral de zintuigen om de wereld om zich heen waar te nemen. Aarde is heel aards en geaard. Vuur daarentegen is, zoals jullie hier konden lezen, bezig met de toekomst en met plannen en idealen die vooralsnog nog gerealiseerd moeten worden. Als er niets te plannen valt, is vuur niet van de partij. Vuur gebruikt intuïtie om de wereld om zich heen waar te nemen.


Balans
Je kunt echter niet tegelijk een voorwerp van dichtbij bekijken door middel van je zintuigen én tegelijkertijd voor je zien waar het voorwerp vandaan komt of waar het heen gaat. Je kunt dus maar 1 van deze twee elementen tegelijk inzetten. En dat is waar de balansfunctie van ons onbewuste om de hoek komt kijken. De psyche wil altijd balans. Steeds als we een keuze maken, komt de keuze die we niet maken in ons onbewuste. Dat is niet erg, dat gebeurt bij iedereen. Maar als je steeds dezelfde keuze(s) maakt, dan gaat ook steeds hetzelfde, dus dat wat je niet kiest, naar het onbewuste.

We denken echter allemaal heel bewust te leven, te kiezen of te zijn. Toch reageren we en ondernemen we (heel vaak) actie ten gevolge van iets wat ons onbewust (ge)raakt (heeft). Alleen ervaren we dat niet zo. Denk maar eens aan je favoriete film. Waarom is dat je favoriete film? Heel vaak raakt iets je op een bepaalde manier, waardoor hij bij je blijft en je je bepaalde gedeeltes van die film ook goed kunt herinneren.


Onbewust
Als je vooral een vuurtype bent, zit het element aarde in het onbewuste. Heb je voornamelijk aarde prominent in je karakter, dan zit het element vuur vast aan het onbewuste. Wat het onbewuste nu doet, is je 'overvallen' met een tegengestelde houding (lees element) als je te lang in dezelfde houding hebt gezeten. Als je dus (te) lang met je vuurbril op hebt gelopen, word je overvallen met een aarde-bui. En andersom geldt uiteraard hetzelfde. Als je te lang met een aardebril op hebt gelopen, krijg je een vuur-bui op je dak. Het helpt je om weer in balans te komen en laat je alles even op een hele andere manier ervaren.


`Maar hoe werkt dat dan uit?` hoor ik je denken...
Als je vooral geneigd bent om op een vuur manier in het leven te staan, kan het nu zijn dat je ineens behoefte hebt aan zekerheid en geen beslissingen durft te nemen. Of je ziet dat het huis een schoonmaakbeurt nodig heeft, terwijl je je daar als vuurtype nooit aan stoort. Vuur ziet het eenvoudigweg niet eens. Maar nu, nu wordt er gepoetst dat het een lieve lust is. Tot de bui over is natuurlijk.....en de vuile emmer blijft vast nog wel een tijdje midden in de kamer staan. Vuur is alweer bezig met nieuwe ideeën en plannen.

Als aarde overvallen wordt door vuur, gebeurt er iets wonderbaarlijks. Waar zekerheid altijd de overhand had, is nu avontuur aan de beurt. Aarde wil bv op reis of een cursus volgen en haalt een hele stapel folders in huis. Aarde gaat plannen wat er op de reis allemaal ondernomen gaat worden of welke studies hem wel leuk lijken. Maar vaak is de bui alweer over voor er werkelijkheid iets geboekt is. Aarde kan tijdens een bui ook een snelheidsduivel worden en lekker met de auto een potje gaan scheuren. Let wel op dat je geen bekeuring krijgt! Want iets onbenulligs wat aarde centen kost, daar wordt aarde niet blij van.

Ben je nu zelf een aardetype en je partner een vuurtype (of andersom), dan bestaat de kans dat je elkaar in de haren vliegt. Alleen al de verschillende manieren van kijken maken dat er spraakverwarringen kunnen komen. Als je echter de achtergrond snapt, kun je elkaar ook prachtig aanvullen, je vertegenwoordigt immers elkaars onbewuste.