Wil jij op de hoogte gehouden worden als er een nieuw blog verschijnt?


Wat doe ik nou eigenlijk ? Deel 1

Wat ik precies doe ?
Tja, waar moet ik beginnen :-)
Laat ik beginnen met waar het allemaal mee begon: Astrologie!

In 2006 ben ik begonnen met de beroepsopleiding Psychologische Astrologie die 6 jaar zou duren. Ik wist toen nog niet wat er allemaal op mijn pad zou komen.
Net als de meesten van jullie kende ik uiteraard de sterrenbeelden uit de bladen. Die las ik ook trouw elke week. En al kwam het nooit uit, ergens wist ik dat er waarheid in moest zitten.

In 2005 ben ik (op aanraden van iemand) aan een cursus astrologie van 10 lessen begonnen en daar heeft het me gepakt en niet meer los gelaten. Wat klopte dat precies met wat ik voelde of had meegemaakt. Maar hoe kon dat nu? En toen zelfs mijn zwangerschap verklaard kon worden aan de hand van mijn horoscoop, wist ik het zeker! Hier moest ik meer van weten!

In november 2005 werd onze dochter geboren en de dynamiek in onze horoscopen heeft er zeker ook voor gezorgd dat ik er gepassioneerd mee verder ging. Ik ging er zelfs mijn werk van maken! Maar dat bleek nog niet zo makkelijk. Wat ik nu namelijk wel weet, maar toen natuurlijk nog niet, is dat astrologie een symbolentaal is. De tekens van de planeten staan symbool voor iets anders.

In de psychologische astrologie staan de planeten namelijk symbool voor delen van de menselijke psyche (de archetypische- of oerbeelden om precies te zijn.) Eigenlijk ben ik dus helemaal niet bezig met de planeten aan de hemel, maar met inhouden van de psyche en dus met gedrag, bewustzijn en ontwikkeling. De planeten aan de hemel spiegelen de delen van de psyche. Daar komt ook de zin 'Zo boven - Zo beneden' vandaan. Daarom blijf ik zelf ook steeds nog leren, astrologie gaat immers over de Mens en het Leven zelf.

Vandaar dat ik na 4 jaar astrologie besloot er de 5-jarige opleiding Symbolische Psychologie naast te gaan volgen. Aan de ene kant om mezelf beter te gaan begrijpen en aan de andere kant om meer uit de astrologie te kunnen halen. Daar leerde ik dat de inhouden die je bij de geboorte mee krijgt, niet kunt wegstoppen. Alles wil gezien en geleefd worden. Maar als er, om wat voor reden dan ook, een bepaald deel niet gezien is en dus niet geleefd wordt, gaat dat deel onbewust en gaat van daaruit je leven bepalen. De delen die onbewust leven, komen namelijk op allerlei manieren toch naar voren. Via projectie in de buitenwereld bijvoorbeeld of via (dag)dromen en angsten. Wat een mooi instrument is de horoscoop dus om te kijken wat er leeft bij iemand.


Maar hoe werkt dat nou in de praktijk?

Stel nou dat je contact met me opneemt omdat je net moeder bent geworden en wilt weten hoe je kindje in elkaar zit. Dan kan ik een babyhoroscoop maken, waarin ik de stand van de Maan uitwerk. De stand van de Maan geeft namelijk aan wat een kindje gedurende de eerste maanden nodig heeft om zich geborgen en veilig te voelen, wat het graag wil ontvangen aan zorg. En dat is nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen.

Stel dat de Maan in de horoscoop in Vissen staat, dan zal het kindje behoefte hebben aan een emotioneel veilige omgeving en elke emotionele spanning in de omgeving aanvoelen en in zich opnemen. Het is als het ware één met de moeder (en de omgeving). Heeft je kindje de Maan in Tweelingen dan vindt je kindje het fijn als je veel tegen hem of haar praat of al vanaf heel jong voorleest (al heb jij het gevoel dat het daar nog niets van begrijpt). Door het horen van de woorden voelt je kindje zich geborgen.

Is het zo dat er tussen jou en het kindje iets speelt, dan zal ik je aanraden om voor je eigen horoscoop te komen. 'Waarom?', zul je nu denken. Het is namelijk zo dat je als nieuwbakken moeder erg aan jezelf kunt gaan twijfelen en dat heeft dan niet zozeer te maken met de baby, maar met jou zelf. Vandaar dat we dan gaan kijken wat er geraakt wordt. De Maan die in de horoscoop van de baby aangeeft wat het kindje nodig heeft aan geborgenheid en veiligheid, geeft ook aan hoe het verzorgd wil worden en wat het daarin nodig heeft. Op latere leeftijd geeft het ook aan hoe het kind (als volwassene) zelf weer voor anderen gaat zorgen. De Maan heeft dus twee kanten. Zij geeft de moeder én het kind aan. Zonder kind immers geen moeder! Het kan dus best zijn, dat er in jouw eigen horoscoop iets speelt rondom die Maan. Die Maan komt namelijk omhoog als je zorgt voor je kindje. Om even op het voorbeeld van hierboven terug te komen. Als jij de Maan in jouw horoscoop in Vissen hebt, zul je de omgeving aan kunnen voelen en erop in willen spelen. Je bent dus ook super gevoelig op de behoeftes van je kindje en zult geneigd zijn over je grenzen te gaan om daaraan tegemoet te komen. Uitleg over wat jouw behoefte daarin is en hoe je daarin zelf iets kan veranderen of aanpassen zal je dan helpen er anders in te gaan staan.

Wordt je kind nu wat ouder en merk je dat er op school bv iets niet goed gaat (het leren gaat niet lekker of er zijn problemen met vriendjes), dan kunnen we naar de horoscoop van het kind zelf gaan kijken. Dit is altijd een delicate zaak, omdat ik alleen de horoscoop van het kind heb en het kind zelf meestal niet ken. Ik geef dan ook altijd aan dat ik niet DE waarheid spreek en dat ouders zelf nog altijd hun kind het beste kennen. Het is meer een samen zoeken naar de mogelijke oorzaak waarin ik aangeef wat de behoeftes en gevoeligheden van het kind zijn en de ouders daarop kunnen (gaan) inspelen. Ook hier even een voorbeeld om het wat praktischer te maken. Nemen we het bovenstaande kindje weer, dan weten we al dat het erg gevoelig is op de omgeving. Het leren zelf valt onder een andere planeet (Mercurius), maar de behoefte aan een emotioneel veilige omgeving die die Maan in Vissen weergeeft kan in een hele drukke klas waar altijd spanning is tussen een paar kinderen ook erg inwerken op de concentratie. Alleen het benoemen daarvan helpt vaak al om de ouders dan een andere insteek te geven hoe het kind te leren ermee om te gaan.

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je als ouder steeds in conflict bent met je kind of dat er een gevoel is van druk of onrust als je samen bent. Dan kunnen we naar de dynamiek tussen de horoscopen onderling gaan kijken. Het is namelijk zo dat de planeten in jouw horoscoop (de delen in jouw psyche) altijd de planeten van degene die bij jou in de buurt zijn beïnvloeden (de delen in de psyche van degene bij jou in de buurt). Dit kunnen we heel mooi zien door de horoscopen te vergelijken en 'op elkaar' te leggen. De planeten die elkaar raken, zullen elkaar beïnvloeden en dat voel je! Stel dat jij met je Maan in Vissen een kind hebt wat daar een planeet op zet. Steeds als jij wilt zorgen (dat kan ook voor jezelf zijn door even lekker met een boek te gaan zitten), komt die planeet van het kind ook in actie, die wil mee gaan doen, want hij wordt geactiveerd. Als dat ook de Maan is zal het niet erg zijn, dan kun je samen een boekje lezen of samen iets doen waar je van opkikkert, maar als dat een planeet is van een heel andere orde, kun je dat voelen als onrust of strijd. Het kind gaat je dan 'afleiden' (wil steeds op schoot bv) of wil steeds iets met jou doen als jij net wil gaan zitten. Net of het erom doet :-) Deze uitleg alleen al, over hoe dat dan precies werkt, kan dan al heel veel schelen. (Uiteraard kun je op deze manier elke relatie bekijken.)

En als je kind zelf ouder wordt of volwassen is, kan hij of zij ook weer langskomen. Als er problemen zijn met de studiekeuze bv of als er dingen spelen op het werk of in de liefde. Misschien loopt je zoon steeds tegen de verkeerde vrouwen aan en wil hij graag inzicht waarom dat gebeurt. Of je dochter heeft een relatie waarin het niet lekker loopt. Dan kunnen ze samen komen voor een relatie horoscoop.

Maar ook als ze in een echte relatie crisis zit of zelfs al in een vervelende scheiding en ze wil weten hoe het verder gaat, kunnen we een afspraak maken. Wat ik dan namelijk doe is, vanaf de dag dat ze komt, samen met haar 12 maanden vooruit kijken naar hoe de crisis of scheiding zich gaat ontwikkelen en wat het voor invloed heeft op haar. Heel bijzonder om te zien hoe dat steeds weer heel erg klopt. Dit heet een Jaarprognose en kan bij elke 'crisis' inzicht bieden.

Jullie zien het, ik raak niet uitgepraat als ik eenmaal begin :-) Want ik heb het nu nog niet eens gehad over de mogelijkheid om naar de horoscoop van een land te kijken (mundane astrologie) of over de manier waarbij je een vraag stelt en van het moment van de vraag (dag, tijd en plaats) een horoscoop maakt. Uit die horoscoop kun je dan het antwoord op de vraag halen (uurhoek astrologie). Er zijn dus mogelijkheden te over met astrologie.

Heel leuk om dit te schrijven en ik hoop dat dit alvast wat meer duidelijkheid geeft over wat ik nou precies doe.

Schroom niet bij vragen of opmerkingen!