Wil jij op de hoogte gehouden worden als er een nieuw blog verschijnt?

Wat doe ik nou eigenlijk ? Deel 3

Toen ik begon met Droomwerk, wist ik niet wat ik moest verwachten. Tot mijn grote verbazing was ook dit weer heel anders dan ik gedacht had. Wat was dit bijzonder ! En wat kon je er veel mee doen. Waarom wist ik dit niet eerder ?!

Ik raakte geïnteresseerd in mijn dromen (en wat je ermee kon) door de opleiding symbolische psychologie. Daar werd regelmatig over dromen en sprookjes verteld en gingen we ook aan de slag om te ervaren wat het je kon brengen. (Dag)dromen zijn namelijk afkomstig uit het onbewuste.

Zoals ik vandeweek al schreef, wil alles in de psyche gezien en geleefd worden. Maar omdat we (in onze jeugd) merken dat bepaalde delen niet zo gewaardeerd worden, gaan we die delen 'ontkennen'. We proberen om ze niet te gebruiken en weg te stoppen. Ze verdwijnen daardoor naar het onbewuste. Maar daarmee is dat stukje van jou natuurlijk nog niet weg. Het zit vanuit het onbewuste te wachten op een kans om zich kenbaar te maken. Als je naar de bijgevoegde tekening kijkt, zie je een cirkel die de psyche voorstelt. De cirkel (dus de psyche) is verdeeld in 3 delen. Het collectief onbewuste, het persoonlijk onbewuste en het bewustzijn.

In het collectief onbewuste liggen de archetypen die we met alle mensen delen. Iedereen heeft deze archetypen in zich. Uit de archetypen komen oa de instincten voort. Die instincten zorgen ervoor dat we ons gedragen zoals we dat doen. Als er net een baby is geboren, weten moeder en kind precies wat er moet gebeuren. De moeder pakt het kind met het hoofd op haar linkerarm (dat is het dichtst bij het hart, het geluid wat het kind goed kent na 9 maanden) om haar baby te voeden en het kind weet precies dat hij melk uit de borst kan krijgen en draait zijn hoofdje precies de goede richting op en weet als vanzelf hoe hij aan de borst moet zuigen. Prachtig !! Een perfect staaltje instinct.

Zo werkt het met heel veel dingen. We weten bv precies hoe we ons op een begrafenis wel en niet moeten gedragen. Of op een bruiloft. Alle ervaringen die de mensheid ooit heeft meegemaakt liggen in de archetypen opgeslagen. Dit is ook de laag waarop we allemaal gelijk zijn. Nemen we de horoscoop als voorbeeld : iedereen heeft alle planeten, tekens en huizen en in zijn of haar horoscoop staan. Dus daarin zijn we gelijk. Maar bij iedereen staan de planeten in andere tekens en huizen en dat is wat ons allemaal tot een uniek mens maakt. Mars bijvoorbeeld is onder andere het instinct tot zelfverdediging. Dat instinct hebben we allemaal, maar hoe dat dan bij jou uitwerkt, ligt aan het teken en het huis waarin de planeet in jouw unieke horoscoop staat.

De archetypen hebben in de laag van het persoonlijk onbewuste een soort dependance (het bolletje waar complex bij staat) waar alle ervaringen die met dat thema te maken hebben worden opgeslagen. Stel nu dat jouw assertiviteit (Mars dus) niet zo gewaardeerd wordt (of werd), dan kies je dus steeds voor iets anders. Aardig zijn bv of je aanpassen aan de ander. Het opkomen voor jezelf ontken je dus steeds. Je kiest er niet voor en daardoor gaat het steeds naar het persoonlijk onbewuste, naar het mandje wat met dit thema te maken heeft. Als dat mandje nu erg vol wordt, gaat dat mandje om aandacht vragen. De delen die jij van jezelf niet kan zien liggen daar dus te wachten tot ze gezien worden. Want het is wel een deel van jou en wil heel graag gezien worden !

Nu zijn er een paar manieren waarop de psyche kan laten zien wat er in je sluimert : 
- projectie naar buiten, door iets of iemand als projectiescherm te 
gebruiken (dit mechanisme gebruik je dus oa bij tarot).
- angsten en fascinaties 
- (dag)dromen

Het beeld wat bij een droom ontstaat komt uit dat mandje of complex in het persoonlijk onbewuste. Dat mandje bestaat uit een paar lagen, waar het algemene beeld uit het archetype doorheen moet. Het wordt daardoor persoonlijk voor jou. Er zit eerst een laag omheen die met het land van geboorte en de cultuur waarin je leeft te maken heeft. Daaromheen zit de laag die met jouw familie te maken heeft, waarna de laatste laag komt en dat is jouw persoonlijke laagje.

Omdat het beeld door al die lagen gaat, hebben mensen in andere culturen andere beelden voor hetzelfde begrip. Laat ik een voorbeeld geven : als wij in Nederland over religie of geloof dromen, zien we meestal een kerk. Mensen in het oosten zien bij het thema geloof en religie waarschijnlijk een tempel.

Sprookjes en mythen komen uit de diepste laag. Het is de laag van het collectief. De beelden die daaruit ontspringen gelden voor elk mens en de verhalen die ze vertellen, leren ons wat te doen in een bepaalde situatie. Hoe meer het beeld door de lagen komt, hoe persoonlijker het wordt. Het wordt dan jouw eigen mythe.

Stel dat je me een mailtje stuurt met de vraag of we samen een droom kunnen bespreken. Dan starten we meestal via de mail om te kijken wat er speelt. Je mailt de droom aan mij ( je wordt bv steeds achterna gezeten in je dromen) en dan ga ik kijken wat me opvalt. Ik ga vragen stellen of laat je thuis een opdracht doen, waardoor je gaat voelen en merken wat de droom je wil zeggen. Misschien is dit al genoeg en blijft het hierbij, maar je kunt ook aan het werk met de beelden (net als bij tarot) en dat is het mooiste van alles !

Stel dat we over en weer gemaild hebben en er is meer nodig, dan kunnen we even bellen, maar ook een persoonlijke afspraak maken. We kunnen dan kijken of je terug in de droom kan komen bijvoorbeeld om de omgeving beter te bekijken en te ervaren hoe het voelt om daar te lopen. Misschien kunnen we kijken of je je om kunt draaien om te kijken wat jou precies achtervolgt. Mogelijk valt het best mee. En heel vaak zelfs is het heel iets anders dan je bedacht had. Door in de droom in het gevoel te zijn en te blijven en het gevoel werkelijk te ervaren, kun je er in het dagelijks leven anders mee omgaan. Misschien zie je nu in de droom ook wel dingen die je eerst niet zag. Daar kun je dan contact mee zoeken en vragen wat diegene of datgene in je droom doet.

Eigenlijk ben je dan in contact met delen van jezelf en leer je van de beelden wat er nodig is om die delen te kunnen integreren en er weer bewust gebruik van te maken. Ik werk zelf heel graag met mijn dromen en de beelden die daaruit voort komen. Het helpt me om de delen van mijzelf die ik nog niet goed ken, te leren kennen, te integreren en te ont-wikkelen.

Zoals je ziet, is ook dit weer een fantastische manier om te kijken naar delen van jezelf die staan te springen om ont-wikkelt te worden. Daarom heb ik daar een speciaal traject voor in het leven geroepen :-) 
Het ont-wikkel traject. We kijken eerst naar de geboortehoroscoop (de aanleg vanuit de archetypen). Daarna is er een consult waarbij we kijken naar wat er nu speelt en ontwikkelt mag gaan worden (dat is de jaarprognose). En dan gaan we naar de thema`s kijken die boven zijn gekomen aan de hand van een tarot legging en het werken met een droom. Geweldig !!

Nou, dit is zo'n beetje wat ik doe met astrologie, tarot en dromen :-)
Ik hoop dat jullie het net zo leuk vonden om te lezen als ik om te schrijven ! 

11-09-2016